Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 96766Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Hoofdstraat tussen nummer 84 en 108, 5473 AT en 5473 AP Heeswijk-Dinther.

Rectificatie week 12 in verband met verkeerde omschrijving, juiste omschrijving:

Kappen van 20 Linden (t.b.v. herinrichting openbare ruimte)

Datum ontvangst: 17-03-2021

 

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 31 maart 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze