Gemeenteblad van Stede Broec

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stede BroecGemeenteblad 2021, 96662Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Zesstedenweg 195, Grootebroek

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen:

 

Locatie: Zesstedenweg 195, Grootebroek

Voor: verbouwen van de woning

Datum ontvangst: 16 maart 2021

Zienswijze, bezwaar of beroep 

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen. Dat is pas mogelijk zodra er op de aanvraag een besluit genomen is. Dit besluit wordt bekendgemaakt op de voor gemeente Stede Broec gebruikelijke wijze. In deze bekendmaking wordt aangegeven welk rechtsmiddel daartegen open staat.

 

Informatie over de aanvraag

Wilt u meer informatie of de aanvraag inzien? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte van de gemeente Stede Broec, telefoonnummer 0228 – 510 111.