Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2021, 95760Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Beethovenstraat 8-H 1077JG Amsterdam

Adres: Beethovenstraat 8-H 1077JG Amsterdam

Omschrijving: voor het plaatsen van een enkelzijdige lichtbak en een geldmaat ten behoeve van de zakelijke dienstverlening.

Datum ontvangst: 11-02-2021

Zaaknummer: Z2021-Z000928

OLO nummer: 5818117

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen of bezwaar maken.

Bij een reguliere procedure kan een belanghebbende binnen 6 weken na de eerstvolgende dag van bekendmaking van het besluit aan de aanvrager bezwaar indienen. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend nadat het ontwerpbesluit is gepubliceerd.

Indien u nog vragen hebt, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.