Gemeenteblad van Waalre

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaalreGemeenteblad 2021, 94415Beschikkingen | afhandelingIntrekken aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Valkenswaardseweg 20 te Waalre

Algemene informatie

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 22 maart 2021 de volgende aanvraag omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure voor het tijdelijk plaatsen van twee kantoorunits is ingetrokken.

Ons kenmerk: 129810

Locatie(s)

Valkenswaardseweg 20

Inzage

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.