Gemeenteblad van Leidschendam-Voorburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Leidschendam-VoorburgGemeenteblad 2021, 94231Overige overheidsinformatieMelding Activiteitenbesluit milieubeheer, Wilsveen 24C te Leidschendam

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg bekend dat op 17 maart 2021 een melding Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen voor het oprichten van een schapenhouderij en jongvee opfok. De locatie betreft Wilsveen 24C, 2266 LR te Leidschendam (zaaknummer 00611662).

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

De melding ligt niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk.