Gemeenteblad van Zuidplas

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZuidplasGemeenteblad 2021, 9344Beschikkingen | afhandelingKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Nijverheidscentrum 3 in Zevenhuizen

Op 29 december 2020 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Zuidplas besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met kenmerk 2020249136 voor het plaatsen van een reclamedoek op de locatie Nijverheidscentrum 3 in Zevenhuizen te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken.

 

Tegen het verlengen van de beslistermijn kan geen bezwaarschrift of zienswijze worden ingediend.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.