Gemeenteblad van Opmeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpmeerGemeenteblad 2021, 93106Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bedrijfspand, De Veken 207a 001, Opmeer

Burgemeester en wethouders van Opmeer maken bekend dat op 23 maart 2021 een aanvraag omgevingsvergunning is ingediend voor het uitbreiden van een bedrijfspand op het perceel De Veken 207a 001, 1716 KJ Opmeer.

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

Alle aanvragen liggen ter inzage bij de afdeling Ruimte en Ondernemen, Klaproos 1 in Opmeer. U kunt de stukken inzien in het gemeentehuis. Hiervoor kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ruimte en Ondernemen, telefoon 0226 – 363 333. U kunt ook een afspraak inplannen via www.opmeer.nl