Gemeenteblad van Gulpen-Wittem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gulpen-WittemGemeenteblad 2021, 92866Overige overheidsinformatieGemeente Gulpen-Wittem - tijdelijke inkomstenvrijlating COVID-19 parttime werkzaamheden Participatiewet Maastricht-Heuvelland

OVERIGE BESLUITEN

 

Verordeningen

Locatie

Omschrijving

Datum ontvangst / datum bekendmaking

Rechtsmiddel en termijn

Besluit Tijdelijke inkomstenvrijlating COVID-19 parttime werkzaamheden Participatiewet Maastricht-Heuvelland.

Voor meer informatie wordt verwezen naar de bekendmaking in het digitale Gemeenteblad op officielebekendmakingen.nl

Het college heeft hier op 23-2-2021 mee ingestemd. Het besluit is officieel op 16 maart bekendgemaakt.

Inzien

RECHTSMIDDELEN

Inzien | Wilt u de stukken inzien? Maak dan een afspraak bij ons klantcontactcentrum. Dat kan telefonisch via 14 043 of digitaal via www.gulpen-wittem.nl.

DIGITAAL RAADPLEGEN

Bekendmakingen kunt u online verder raadplegen via www.overheid.nl, de gemeentelijke website www.gulpen-wittem.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl. Wat staat er online? Van een bestemmingsplan zijn vrijwel alle bijbehorende stukken digitaal beschikbaar. Van een omgevingsvergunning met een projectafwijkingsbesluit of van een wijzigingsplan zijn minimaal het (ontwerp)besluit en de ruimtelijke onderbouwing/ toelichting digitaal te raadplegen. Via de gratis ‘E-mailservice Bekendmakingen’ van www.overheid.nl ontvangt u direct de meest recente lokale en regionale bekendmakingen per e-mail. De app ‘OmgevingsAlert’ toont lopende vergunningen en besluiten in uw directe omgeving.