Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2021, 92761Overige overheidsinformatiegemeente Brummen - online Forum Ruimte op donderdag 1 april 2021

Agenda voor de forumvergadering op donderdag 1 april 2021

aanvang: 20.00 uur

plaats: MS Teams, digitaal.

Agendapunten

1. Opening

2. Vaststelling agenda en mededelingen

3. Algemeen spreekrecht voor inwoners over onderwerpen die niet op de agenda staan

4. Vragenronde

5. Lijst ingekomen en te verzenden stukken

Informatievoorziening/presentatie

6. Grondstoffenplan

Raadsvoorstel

7. Vaststelling bestemmingsplan sloop en nieuwbouw 25 woningen Weth. Giermanstraat in Brummen

8. Coördinatiebesluit Verplaatsing Aldi Brummen - Bestemmingsplan en Omgevingsvergunning

9. Sluiting