Hoflaan 1A ‘s-Hertogenbosch, Tijdelijke uitbreiding horecaterras (tot en met 31 oktober 2021)

 

Verleende vergunning tijdelijke uitbreiding terras (ivm corona)

Naam: T.F. Hoorneman

Locatie: Hoflaan 1A, 5223 LT ‘s-Hertogenbosch

Naam horeca-inrichting: L'oro Nero

De vergunning is verleend op grond van artikel 4.1 van de Horecaverordening ‘sHertogenbosch 2017 én de Beleidsregels voor de juridische borging van het tijdelijk beschikbaar stellen van de openbare ruimte.

U kunt uw schriftelijk bezwaar vóór 9 mei 2021 indienen bij de burgemeester van

’sHertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch.

Digitaal bezwaar maken

U kunt ook digitaal bezwaar maken, via een vastgesteld digitaal formulier, met gebruik van DigiD viawww.s-hertogenbosch.nl/stad-en-bestuur/bestuur/bezwaar-maken.

 

Naar boven