Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 92330Beschikkingen | aanvraagGemeente Vaals - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van zonnepanelen - Bosstraat 29, Vaals

III. ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn ontvangen:

  • -

    het plaatsen van zonnepanelen op het perceel Bosstraat 29 te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie E, nummer 484 (ontvangen 16-03-2021);

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is alleen bezwaar of beroep mogelijk tegen verleende vergunningen. Als u meer informatie wilt over bovenstaande aanvragen kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningen.