Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 92316Beschikkingen | aanvraagGemeente Vaals - aanvraag omgevingsvergunning - wijzigen van de eerder verleende omgevingsvergunning - Hilleshagerweg 8, Vijlen

III. ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn ontvangen:

  • -

    het wijzigen van de eerder verleende omgevingsvergunning op het perceel Hilleshagerweg 8 te Vijlen, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie C, nummer 3442 (ontvangen 10-03-2021);

Tegen bovenstaande aanvragen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is alleen bezwaar of beroep mogelijk tegen verleende vergunningen. Als u meer informatie wilt over bovenstaande aanvragen kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningen.