Gemeenteblad van Nijmegen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NijmegenGemeenteblad 2021, 9209Beschikkingen | aanvraagWillem van Arenbergstraat 2 A te Nijmegen: oprichting XL covid-19 teststraat - meldingen - Melding ontvangen

Gepubliceerd op: 12-01-2021

Omschrijving: oprichting XL covid-19 teststraat (Willem van Arenbergstraat 2 A te Nijmegen)

Activiteiten: Activiteitenbesluit;

Zaaknummer: W.Z20.110186.01

Product: meldingen

Ontvangst: 18-12-2020

Definitieve beschikking verzonden:

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn:

 

Soort: Melding ontvangen

Uw mogelijkheid:

Toelichting:

De melding is ontvangen op de aangegeven datum van ontvangst. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld tegen de ontvangen melding.

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien.

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=3F9AB4EF-5AFB-4666-A5F0-4029C9D3B2B4