Besluitenlijst college 09 maart 2021 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 09 maart 2021 de volgende besluiten genomen:

 

Uitsluitingenlijst Bouwarchief gemeente Oisterwijk 1981-1996

Het college heeft besloten de uitsluitingenlijst van het digitale Bouwarchief 1981-1996 vast te stellen.

 

Vaststellen richtprijzen verkoop grond 2021

Het college heeft de richtprijzen voor verkoop grond per categorie voor 2021 vastgesteld en informeert de raads- en commissieleden hierover via een raadsinformatiebrief.

 

Raadsinformatiebrief update digitale toegankelijkheid

Het college heeft de raadsinformatiebrief Update digitale toegankelijkheid vastgesteld.

 

Raadsinformatiebrief De Leye

Het college heeft besloten een raadsinformatiebrief te versturen over het proces rondom de herontwikkeling van De Leye

 

Startnotitie Woonzorgvisie 2021

Het college heeft besloten de startnotitie Woonzorgvisie gemeente Oisterwijk 2021 ter vaststelling aan te bieden aan de raad.

 

Start De Nieuwe Linde

Het college heeft besloten de onderwijslocatie aan de Postelein 2 in Oisterwijk beschikbaar te stellen aan de nieuwe Onderwijsstichting De Nieuwe Linde. Ten behoeve van een 1e onderwijsleerpakket en inrichting voor de start van De Nieuwe Linde, stelt het college aan de raad voor een investeringsbudget ter beschikking te stellen conform de wet op het primair onderwijs.

Naar boven