Gemeenteblad van Opmeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpmeerGemeenteblad 2021, 90975Beschikkingen | afhandelingKennisgeving ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning voor het verlengen van de berging, Marsstraat 41, 1716 WG Opmeer

Burgemeester en wethouders van Opmeer maken bekend dat op 22 maart 2021 de aanvraag omgevingsvergunning voor het verlengen van de berging op het perceel Marsstraat 41, 1716 WG Opmeer is ingetrokken.