Gemeenteblad van Opmeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpmeerGemeenteblad 2021, 90967Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een berging met veranda, Zaagmolenweg 16, Spanbroek

Burgemeester en wethouders van Opmeer maken bekend dat op 19 maart 2021 een aanvraag omgevingsvergunning is ingediend voor het bouwen van een berging met veranda op het perceel Zaagmolenweg 16, 1715 GB Spanbroek

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

Alle aanvragen liggen ter inzage bij de afdeling Ruimte en Ondernemen, Klaproos 1 in Opmeer. U kunt de stukken inzien in het gemeentehuis. Hiervoor kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ruimte en Ondernemen, telefoon 0226 – 363 333. U kunt ook een afspraak inplannen via www.opmeer.nl