Gemeenteblad van Kaag en Braassem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemGemeenteblad 2021, 90801Overige besluiten van algemene strekkingVerordening op de vertrouwenscommissie 2018, 2e wijziging

 

 

De raad van de gemeente Kaag en Braassem;

 

gelezen het voorstel van de vertrouwenscommissie van 12 maart 2021;

 

gelet op het bepaalde in artikel 4 lid 1 van de Verordening op de vertrouwenscommissie 2018, gewijzigd op 14 december 2020, in relatie met artikel 61 lid 3 van de Gemeentewet en de voornoemde circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 

b e s l u i t:

de Verordening op de vertrouwenscommissie 2018, 2e wijziging vast te stellen.

  • I

    Artikel 4 Adviseur, lid 1 wordt als volgt gewijzigd:

  • 1. Een wethouder is adviseur van de commissie.

     

  • II

    De wijziging op de verordening treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de

raad van de gemeente Kaag en Braassem

gehouden op 18 maart 2021

 

de griffier, de voorzitter,

T.P. Scherpenzeel mr. K.M. van der Velde-Menting