Tolhûswei 7 a te Joure: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning realiseren van een bedrijfshal (OV 20200737/5662839)

Op 15 maart 2021 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 29 april 2021. De aanvraag betreft het realiseren van een bedrijfshal.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).

Naar boven