Schans 14 te Lemmer: aanvraag vergunning verwijderen van bestaande (winkel) puien en realiseren van nieuwe gevel (OV 20210196)

Op 14-mar-2021 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het verwijderen van bestaande (winkel) puien en realiseren van nieuwe gevel.

Nadere informatie

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven