Gemeenteblad van Stede Broec

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stede BroecGemeenteblad 2021, 90150Beschikkingen | afhandelingSloopmelding Hertog Albrechtstraat 249 te Bovenkarspel

Locatie: Hertog Albrechtstraat 249 te Bovenkarspel

Voor: het verwijderen van een asbesthoudend vloerluik

Datum ontvangst: 15 maart 2021

Zienswijze, bezwaar of beroep

Tegen een sloopmelding kunt u geen zienswijzen, bezwaar of beroep instellen.

Informatie over de sloopmelding

Wilt u meer informatie of de sloopmelding inzien? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0228 – 510 111.