Gemeenteblad van Brunssum

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrunssumGemeenteblad 2021, 8976Beschikkingen | afhandelingMelding Bouwbesluit 2012, slopen, Molenstraat 43 en 45, Brunssum

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum maakt bekend dat zij een melding heeft ontvangen op grond van het Bouwbesluit 2012 (sloopmelding) voor het verwijderen van asbesthoudende materialen (dakbeschot, fundering, aanbouw en keuken) op het adres Molenstraat 43 en Molenstraat 45 te Brunssum.

Dossiernummer: 21002

Rechtsbescherming

Tegen voornoemde melding staat geen bezwaar of beroep open.

Inzage

U kunt deze melding inzien door contact op te nemen met het Klant Contact Centrum, telefoonnummer: 045 5278555. Ook kunt u vragen om digitale toezending van (delen van) de melding. U dient hiervoor het digitale formulier ‘Opvragen gegevens naar aanleiding van openbare bekendmaking’ in te vullen.

Voor het digitaal toezenden worden u wel legeskosten in rekening gebracht.