Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2021, 8925Beschikkingen | afhandelingGemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning aanvraag ingetrokken; dossiernummer Om20.0535, Rijksweg Zuid 83, 6131AM Sittard

 

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen hebben de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek van de aanvrager ingetrokken.

 

Omschrijving activiteit(en): Woning splitsen in 3 delen. 83, 83A, 83B

Locatie: Rijksweg Zuid 83, 6131AM Sittard

Ontvangstdatum aanvraag: 30 oktober 2020

Dossiernummer: Om20.0535

Datum verzoek intrekken:

 

Tegen deze ingetrokken aanvraag om omgevingsvergunning kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.