Gemeenteblad van Grave

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveGemeenteblad 2021, 891Beschikkingen | aanvraagGemeente Grave – aanvraag omgevingsvergunning - wijzigen van de entree - St.Elisabethstraat 35, Grave

Burgemeester en wethouders van de gemeente Grave maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Voor: het wijzigen van de entree (zaaknr.: Z/20/270397)

Locatie: St.Elisabethstraat 35, 5361 HJ Grave

Datum ontvangen: 22 december 2020

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren. De aangevraagde vergunning kunt u op afspraak inzien. Neem hiervoor contact op met team Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving, telefoon: 0486 477 277