Gemeenteblad van Amstelveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmstelveenGemeenteblad 2021, 8875Beschikkingen | aanvraagGemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning ontvangen - Stommeerweg tegenover nr. 2 in Aalsmeer

Zaaknummer Z21-000861

Gemeente Amstelveen heeft op 5 januari 2021 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het inrichten van een op- en overslagplaats op parkeerplaatsen op Kolenhaven t.b.v. aanleg ecologische Verbindingszones in Aalsmeer van 1 februari tot en met 12 maart 2021. De locatie is Stommeerweg tegenover nr. 2 in Aalsmeer.

Inzage

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 in Amstelveen. De actuele openingstijden vindt u op amstelveen.nl/baliebouwen.

Reageren

Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar gemeente@amstelveen.nl onder vermelding van het zaaknummer. In een later stadium kunt u eventueel een zienswijze, een bezwaarschrift of een beroepschrift indienen.