Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2021, 88686Beschikkingen | afhandelingOntvangst melding Activiteitenbesluit Beeselseweg 17 Reuver

Betreft:Melding Activiteitenbesluit beëindigen varkenshouderij activiteiten als gevolg van deelname aan de saneringsregeling varkenshouderijen

Locatie:Beeselseweg 17, 5953GH Reuver

Zaaknummer:2021-001794

Ontvangstdatum:28 januari 2021

De inrichting valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer. Dit betekent dat de inrichting moet voldoen aan de daarin opgenomen regels. Voor meer informatie kijkt u op www.aimonline.nl.

Dit is een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Beesel via vth@beesel.nl of via 077-474 92 92.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Beesel.