Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2021, 87604Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van kozijnen, Rooverscamp 1, 5953BH Reuver

Locatie: Rooverscamp 1, 5953BH Reuver

Ontvangstdatum: 3 maart 2021

Kenmerk: 2021-001491

De aanvraag gaat over de activiteit(en):

  • bouwen van een bouwwerk

Dit is een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen.

 

Het college van Burgemeester en Wethouders van Beesel.