Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2021, 87584Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning voor plaatsen van een raam, Korenbloemstraat 14, 5953GR Reuver

Locatie: Korenbloemstraat 14, 5953GR Reuver

Ontvangstdatum: 2 maart 2021

Kenmerk: 2021-001442

De aanvraag gaat over de activiteit(en):

  • bouwen van een bouwwerk

Dit is een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen.

 

Het college van Burgemeester en Wethouders van Beesel.