Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 87287Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Hoofdstraat tussen nummer 84 en 108, 5473 AT en 5473 AP Heeswijk-Dinther.

Het verplanten van 19 Linden en het kappen van 1 Linde i.v.m. herinrichting Traverse Heeswijk-Dinther.

datum ontvangst: 17 maart 2021

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 24 maart 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze