Gemeenteblad van Amstelveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmstelveenGemeenteblad 2021, 8721Beschikkingen | afhandelingGemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld - Dukdalf 4 in Amstelveen

Zaaknummer Z20-080684

Gemeente Amstelveen heeft op 8 januari 2021 een besluit genomen op de aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde. De locatie is Dukdalf 4 in Amstelveen. De omgevingsvergunning is buiten behandeling gesteld wegens het ontbreken van benodigde gegevens.

Inzage

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 in Amstelveen. De actuele openingstijden vindt u op amstelveen.nl/baliebouwen.

Bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit? Hoe u bezwaar kunt indienen leest u op amstelveen.nl/bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 9 januari 2021 en bedraagt 6 weken.