Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2021, 87115Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning voor Aanvraag berging Industriestraat 77, Industriestraat 77, 5953LV Reuver

Locatie: Industriestraat 77, 5953LV Reuver

Ontvangstdatum: 12 maart 2021

Kenmerk: 2021-001698

De aanvraag gaat over de activiteit(en):

  • bouwen van een bouwwerk

Dit is een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen.

 

Het college van Burgemeester en Wethouders van Beesel.