Gemeenteblad van Enkhuizen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnkhuizenGemeenteblad 2021, 87038Beschikkingen | afhandelingIngetrokken aanvraag omgevingsvergunning Gruttolaan 103 Enkhuizen

De aanvrager heeft de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning ingetrokken:

 

Locatie: Gruttolaan 103, Enkhuizen

Voor: het realiseren van een schuurtje en een overkapping

Datum ontvangst aanvraag: 25 februari 2021

Zienswijze, bezwaar of beroep

Tegen de intrekking van een aanvraag voor een omgevingsvergunning kunt u geen zienswijzen, bezwaar of beroep instellen.

Informatie

Wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte van de gemeente Enkhuizen, telefoonnummer 0228 – 360 100.