Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2021, 86839Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning voor Paardenstal Fam. Middel, Krommenhoek 3a, 5953JV Reuver

Locatie: Krommenhoek 3a, 5953JV Reuver

Ontvangstdatum: 15 maart 2021

Kenmerk: 2021-001728

De aanvraag gaat over de activiteit(en):

  • bouwen van een bouwwerk

Dit is een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen.

 

Het college van Burgemeester en Wethouders van Beesel.