Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 86641Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Rozenstraat 1, 5384 GX te Heesch

Datum ontvangst: 17-03-2021

 

Het slopen op grond van ruimtelijke regels ( schuur/garage)

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 24 maart 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze