Gemeenteblad van Opmeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpmeerGemeenteblad 2021, 86627Beschikkingen | aanvraagKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het renoveren van een woonhuis, Zandwerven 40, Spanbroek

Burgemeester en wethouders van Opmeer hebben op 17 maart 2021 besloten om de volgende aanvraag omgevingsvergunning te verlengen met een beslistermijn van 6 weken:

het renoveren van een woonhuis op het perceel Zandwerven 40, 1715 KM Spanbroek (ingediend op 4 januari 2021).

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaar indienen.