Gemeenteblad van Olst-Wijhe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Olst-WijheGemeenteblad 2021, 8634Overige besluiten van algemene strekkingMandaatbesluit vaststellen DPIA’s

Het college van burgemeester en wethouders van Olst-Wijhe;

 

gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op artikel 35 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

besluit:

  • I.

    De bevoegdheid tot het vaststellen van een Data protection impact assessment (DPIA) als bedoeld in artikel 35 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming te mandateren aan

    Manager II.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Aldus besloten op 5 januari 2021.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,

drs. D.L.W. (Dries) Zielhuis

de burgemeester,

A.G.J. (Ton) Strien