Gemeenteblad van Gulpen-Wittem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gulpen-WittemGemeenteblad 2021, 86074Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Gulpen-Wittem - Aanpassen bebouwde komgrens Wet natuurbescherming Mechelen

College besluit van 9 maart 2021

 

Aanpassen bebouwde komgrens Wet natuurbescherming Mechelen

Naar aanleiding van de onlangs vastgestelde bebouwde komgrenzen zijn twee bezwaren binnengekomen. Beide bezwaren hebben betrekking op het vaststellen van de bebouwde komgrens Wet natuurbescherming te Overgeul.

 

Besluit Burgemeester en wethouders stemmen in met:

  • 1.

    het intrekken van de bebouwde komgrens Wet natuurbescherming voor de kom Mechelen zoals vastgesteld door de Gemeenteraad op 29 oktober 2020;

  • 2.

    het vaststellen van de bebouwde komgrens Wet natuurbescherming voor de kom Mechelen conform bijgevoegde nieuwe komkaart Mechelen.