Magistratenlaan 82, 5223 MD te 's-Hertogenbosch, het realiseren van een kantoor, inbouwpakket in bestaand casco, omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning verlengen van de beslistermijn

 

Adres of locatie: Magistratenlaan 82, 5223 MD te 's-Hertogenbosch

Omschrijving: het realiseren van een kantoor, inbouwpakket in bestaand casco

Aangevraagde activiteiten: Bouwen (Art.2.1 lid 1a Wabo)

Kenmerknummer: WB00056679

Uiterste beslisdatum: 27 april 2021

 

Voor deze aanvraag geldt dat de besluitvorming met zes weken is uitgesteld, de uiterste beslisdatum staat vermeld.

 

Naar boven