Gemeenteblad van Waalre

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaalreGemeenteblad 2021, 85191Beschikkingen | afhandelingKennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Pastoor Van der Heijdenstraat 14 te Waalre

Algemene informatie

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) hebben besloten om de beslistermijn voor de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woonhuis, aanleggen inrit en tijdelijk plaatsen woonunit te verlengen met een termijn van 6 weken.

De nieuwe uiterste beslisdatum betreft 28 april 2021

Ons kenmerk: 125116

Locatie(s)

Pastoor Van der Heijdenstraat 14