Gemeenteblad van Apeldoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ApeldoornGemeenteblad 2021, 8510Beschikkingen | afhandelingAmbtshalve opneming van gegevens in de Basisregistratie personen

 

 

Burgemeester en wethouders van Apeldoorn maken bekend dat zij hebben besloten om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande personen ambtshalve op te schorten met de aanduiding Land Onbekend , omdat uit een ingesteld onderzoek geen uitsluitsel is verkregen omtrent de verblijfplaats van

 

Rooijen van, Anthonie L.L. 06-12-2000

Keijzer de, Amaya M. 15-08-2001

Vries de, Frederika 08-02-1956

Tomaka, Rafal M. 25-12-1982

Hermsen, Kevin 25-09-1990

Tolnai, Csaba 15-10-1991

Meuleman, Jeroen 02-11-1973

Segers, Brandon M.D. 28-04-1993

Asenova, Rayna Metodieva 22-04-1964

Ruiter de, Leendert Willem 16-07-1976

Batinic, Melita 24-03-1974

Indien u het niet eens bent met deze beschikking kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. U dient uw bezwaarschrift binnen zes weken na

de dag waarop het besluit is bekendgemaakt te sturen naar de gemeente Apeldoorn, t.a.v. afdeling Veiligheid en Recht, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen via het formulier op www.apeldoorn.nl /bezwaarschrift. Als u uw bezwaarschrift per post verstuurt raden wij u aan een kopie van het besluit mee te sturen.