Gemeenteblad van Beemster

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeemsterGemeenteblad 2021, 85004Beschikkingen | afhandelingKennisgeving omgevingsvergunning Rijperweg tussen nr. 113c en d, 113e en f, 113g, 114g en h, Unescolaan tussen nr 1 en 3, 5 en 7, 9 en 11, 13 en 15, 17 en 19, 21 en 23 te Middenbeemster

De gemeente heeft op 16 maart 2021 besloten de omgevingsvergunning voor Rijperweg tussen nr. 113c en d, 113e en f, 113g, 114g en h, Unescolaan tussen nr 1 en 3, 5 en 7, 9 en 11, 13 en 15, 17 en 19, 21 en 23 te Middenbeemster te verlenen . Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • het aanleggen van 10 toegangsbruggen

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u bezwaar maken. Neemt u dan eerst telefonisch contact met ons op; misschien komen we samen tot een oplossing. Komen we er niet uit, dan kunt u binnen zes weken na 18 maart 2021 een bezwaarschrift indienen.

U kunt dat digitaal doen, dan heeft u een DigiD nodig. Of u schrijft een brief naar het team Juridische en Veiligheidszaken, Postbus 15, 1440 AA te Purmerend. Voor meer informatie zie: www.purmerend.nl/bezwaar.

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

  • uw naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres;

  • een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

  • de reden waarom u bezwaar maakt;

  • de datum en uw handtekening.

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuurt u dan een volmacht mee. Op www.purmerend.nl/bezwaar vindt u een voorbeeld.