Gemeenteblad van Kaag en Braassem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemGemeenteblad 2021, 84271Overige overheidsinformatieBekendmaking toekennen straatnaamgeving bouwproject De Poelen Fase 1 Roelofarendsveen

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat op 22 december 2020 is besloten aan het bouwproject De Poelen Fase 1 Roelofarendsveen de volgende straatnamen toe te kennen:

Aronskelk, Fonteinkruid, Gele Plomp, Glanswier, Lisdodde, Veenpluis, Veenwortel, Waterbies en Zegge.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na vermelde publicatiedatum een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. U kunt een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter met het verzoek tot schorsing van het besluit, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Voor meer informatie over de straatnaamgeving kunt u contact opnemen met de afdeling gegevensbeheer, via (071) 332 72 72, of via info@kaagenbraassem.nl