Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2021, 83866Beschikkingen | afhandelingVerleende uitgebreide omgevingsvergunning Veenakkers 22A, 22B en 22C in Wervershoof (gemeente Medemblik)

 

 

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen en brandveilig gebruiken van een bedrijfsruimte voor onder andere de huisvesting van zestien buitenlandse werknemers aan de Veenakkers 22A, 22B en 22C in Wervershoof.

 

Ter inzage

De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken kunt u vanaf 19 maart 2021 zes weken inzien in het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum. Dit kan alleen op afspraak. Bel hiervoor met de afdeling Omgevingszaken via (0229) 85 60 00.

 

Beroep

Tijdens de beroepstermijn kan tegen het besluit beroep worden ingesteld bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Holland (Postbus 1621, 2003 BR Haarlem) door:

• een belanghebbende die op tijd een zienswijze heeft ingediend;

• een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze heeft ingediend.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten:

• de naam en het adres van de indiener;

• de dagtekening;

• een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat;

• de redenen van het beroep.

 

U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen. Op www.rechtspraak.nl leest u hoe u dit doet. Voor de ondertekening moet u een digitale handtekening (DigiD) hebben.