Gemeenteblad van 's-Hertogenbosch

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-HertogenboschGemeenteblad 2021, 83757Overige overheidsinformatieNota Parkeernormering 2021

Kennisgeving op grond van de gemeentelijke Inspraakverordening

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de Nota Parkeernormering 2021 met ingang van maandag 22 maart 2021 gedurende zes weken ter inzage ligt.

De Nota Parkeernormering wordt gebruikt bij het bepalen van de extra parkeerbehoefte als gevolg van nieuwe bouwontwikkelingen in de gemeente. Momenteel wordt de Nota Parkeernormering 2016 gebruikt. De nieuwe Nota Parkeernormering 2021 biedt een actualisering en is in lijn gebracht met het huidige beleid (wonen, duurzame mobiliteit, deelmobiliteit, klimaat). Daarmee levert de Nota Parkeernormering 2021 een bijdrage aan de gewenste stedelijke verdichting in de brede binnenstad en aan de doelstelling voor duurzame mobiliteit.

Wilt u reageren op deze Nota?

In de periode dat de Nota Parkeernormering 2021 ter inzage ligt, kunt u hierop schriftelijk of mondeling reageren.

  • Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar: burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 10822759.

  • Ook is het mogelijk om uw inspraakreactie digitaal in te dienen met DigiD. U kunt daarvoor naar het digitale formulier: Gemeente 's-Hertogenbosch (s-hertogenbosch.nl)

  • Wilt u mondeling een inspraakreactie indienen? Hiervoor kunt u terecht bij de heer M. Berends, tel. (073) 615 56 14.

In verband met het coronavirus is het Stadskantoor beperkt geopend: u kunt alleen voor spoedgevallen op afspraak terecht. Hierdoor is fysieke inzage op dit moment niet goed mogelijk. Als u niet in de gelegenheid bent om de stukken digitaal via www.s-hertogenbosch.nl/parkeren te raadplegen, neemt u dan contact op met de heer M. Berends, tel. (073) 615 56 14. Samen zoeken we dan naar een gepaste oplossing.