Gemeenteblad van Stadskanaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalGemeenteblad 2021, 83408Beschikkingen | aanvraagZ-21-082869 - Gemeente Stadskanaal - Aanvraag: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor uitbreiding/nieuwbouw van een bedrijfspand, Ambachtsstraat 11, sectie B perceel 10450 in STADSKANAAL

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal heeft op 18 februari 2021 de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen:

  • -

    Ambachtsstraat 11, sectie B perceel 10450, 9502 ER STADSKANAAL, uitbreiding/nieuwbouw van een bedrijfspand.

Tegen ingekomen aanvragen kan geen bezwaar gemaakt worden. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte kennisgeving.

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e‑mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.