Gemeenteblad van Ede

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EdeGemeenteblad 2021, 82869Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunningen

Verleende reguliere vergunningen 3*

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

 

 

 

Verzenddatum

2021W0252

Florence Nightingalelaan 32

het verbouwen en uitbreiden van de woning op de 1e verdieping

8-3-2021

 

6721 BJ Bennekom

 

8-3-2021

2020W2989

Adamsdreef 74

het bouwen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning

10-3-2021

 

6716 MD Ede

 

10-3-2021

2021W0217

Asakkerhof 25

het bouwen van een woning

9-3-2021

 

6718 ZR Ede

 

9-3-2021

2021W0203

Buurtmeesterweg 25

het kappen van 2 grove dennen

9-3-2021

 

6711 HL Ede

 

9-3-2021

2020W3176

Didi Rooslaan bouwnummer 28 t/m 36 6711 XB Ede

het bouwen van negen woningen

10-3-2021

 

 

 

10-3-2021

2021W0306

Grotestraat 44 L

het wijzigen van verleende vergunning t.o.v. extra studio

10-3-2021

 

6711 AM Ede

 

10-3-2021

2021W0186

Röntgenlaan 32

het kappen van 1 Amerikaanse eik

10-3-2021

 

6711 GJ Ede

 

10-3-2021

2020W2984

Heersweg 2 A

het bouwen van een opslag/berging en het aanleggen van verharding

8-3-2021

 

6732 GV Harskamp

 

8-3-2021

2020W3254

Vijfsprongweg 92

het bouwen van een woning

9-3-2021

 

6741 JC Lunteren

 

9-3-2021

2021W0299

Westhofflaan 2

het veranderen van de kelder en plaatsen kunstwerk (legaliseren)

12-3-2021

 

6741 KH Lunteren

 

12-3-2021

 

 

 

Verlengingsbesluiten

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum verlenging

2021W0100

Berkenlaan 4

het bouwen van een nokverhoging

9-3-2021

 

6721 CD Bennekom

 

 

2020W3282

Harnsedijkje 5

het bouwen van een zwembad

12-3-2021

 

6721 MX Bennekom

 

 

2021W0082

Vossenweg 33

het geven van workshops

9-3-2021

 

6721 BM Bennekom

 

 

2021W0127

Buurtscheuterlaan 109

het realiseren van een oprit

10-3-2021

 

6711 HT Ede

 

 

2021W0093

Eikenlaan 11

het kappen van 4 sparren

11-3-2021

 

6711 MA Ede

 

 

2021W0048

Enkalaan 18

het handelen in strijd met bestemmingsplan t.b.v. reparatie fietsen vanuit de schuur

8-3-2021

 

6717 ZA Ede

 

 

2021W0135

Langenberglaan 5

het kappen van 2 beuken en 2 zomereiken

12-3-2021

 

6711 HK Ede

 

 

2020W3250

Zuiderkade 35

het kappen van 13 eiken

11-3-2021

 

6718 PE Ede

 

 

2020W3092

Molenweg 77

het bouwen van een bedrijfshal met parkeerkelder

9-3-2021

 

6732 BJ Harskamp

 

 

2020W3272

Koperensteeg 40

het bouwen van een bedrijfshal met bijgebouw

8-3-2021

 

6733 JB Wekerom

 

 

 

Verleende uitgebreide vergunningen 4*

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

 

 

 

Verzenddatum

2020W0844

Bovenweg 36

het bouwen van 2 woningen

10-3-2021

 

6721 HZ Bennekom

 

10-3-2021

2020W2884

Goudenstein 9

brandveilig gebruik

10-3-2021

 

6714 DA Ede

 

10-3-2021

2020W2891

Kleine Houtplein 1

het brandveilig gebruik van BSO

12-3-2021

 

6718 GG Ede

 

12-3-2021

2020W2898

Lindenhorst 1

het brandveilig gebruiken van peuteropvang villa Mengelmoes

12-3-2021

 

6714 JV Ede

 

12-3-2021

Geweigerde vergunningen 3*

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

 

 

 

Verzenddatum

2020W2577

Selterskampweg 6 en 8

het kappen van 6 sparren

9-3-2021

 

6721 AT Bennekom

 

9-3-2021

2020W3014

Geerweg 9

het plaatsen van een reclame

10-3-2021

 

6717 LE Ede

 

10-3-2021

2020W3080

Verlengde Maanderweg 168 6713 LN Ede

het aanleggen van een inrit en kappen van 1 boom

8-3-2021

 

 

 

8-3-2021

 

Buiten behandeling laten 3*

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

2021W0610

Steneveld 52

het kappen van 1 amberboom

8-3-2021

 

6715 HB Ede

 

 

 

Ingetrokken aanvraag voor verlening

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

2021W0521

Oversteek 96

het afwijken van bestemmingsplan inz. plaatsen van jacuzzi

8-3-2021

 

6717 ZS Ede

 

 

2021W0528

Engweg 20

het vergroten van de woning

10-3-2021

 

6741 CZ Lunteren

 

 

 

 

Geaccepteerde meldingen

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

2020M0197

Rijnsteeg 10

veranderen van de activiteiten

8-3-2021

 

6721 NP Bennekom

 

 

2021M0031

Neonstraat 8

melden van het tijdelijk lozen van bemalingswater bij een tankstation

8-3-2021

 

6718 WV Ede

 

 

2021BL001

Oude Arnhemseweg 17

het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem

8-3-2021

 

6711 DT Ede

 

 

2021M0025

Radonstraat 8

melden van het aanleggen van een gesloten energiesysteem

8-3-2021

 

6718 WS Ede

 

 

2021KM051

Steneveld 52

het kappen van 1 amberboom

9-3-2021

 

6715 HB Ede

 

 

2021M0068

Nederwoudseweg 1

veranderen van de activiteiten

11-3-2021

 

6741 MA Lunteren

 

 

(*2) Zienswijze

U kunt gedurende zes weken een zienswijze naar voren brengen tegen het voornemen als hiervoor bedoeld. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Het is belangrijk dat u uw zienswijze motiveert. Uw brief kunt u sturen naar Postbus 9024, 6710 HM Ede.

 

(*3) Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende 6 weken na de

besluitdatum schriftelijk bezwaar indienen tegen de vergunning bij het college van burgemeester en

wethouders van Ede, Postbus 9022, 6710 HK Ede. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij het team Vergunningverlening van de Omgevingsdienst de Vallei, (088-11 69 900). U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen, kijkt u hiervoor op www.ede.nl/bezwaarmaken.

 

(*4) Beroep

Informatie over hoe u beroep kunt indienen tegen een genomen besluit, kunt u krijgen bij het team

Vergunningverlening van de Omgevingsdienst de Vallei (088-11 69 900). Een beroepschrift stuurt u naar de rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt uw beroepschrift ook digitaal

indienen, kijkt u hiervoor op https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Digitaal%20procederen/33

 

 

(*5) Zienswijze

Belanghebbenden kunnen gedurende twee weken een zienswijze naar voren brengen tegen het voornemen als hiervoor bedoeld. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Het is belangrijk dat u uw zienswijze motiveert.