Schans 47 te Lemmer: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning restaureren van de gevel (OV 20210046)

Op 9 maart 2021 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 28 april 2021. De aanvraag betreft het restaureren van de gevel.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).

Naar boven