Op verzoek intrekken aanvraag omgevingsvergunning Ostaderplantsoen 12 te Asten

De volgende omgevingsvergunning is op verzoek ingetrokken op genoemde datum:

 

Ostaderplantsoen 12 te Asten

het aanpassen van een inrit en het verplaatsen van een lantaarnpaal 15-03-2021

 

Binnen 6 weken na datum van verzending kunnen belanghebbenden tegen het besluit tot intrekking van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5720 AG Asten. Tevens kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

 

Naar boven