Steenloper 33 te Lemmer: aanvraag vergunning verbouwen/uitbreiden van de woning (OV 20210184)

Op 11-mar-2021 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het verbouwen/uitbreiden van de woning.

Nadere informatie

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven