Nieuwburen 36 te Lemmer: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210024)

Op 01-mar-2021 is een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen voor deze locatie. Het gaat om het wijzigen van indeling van ruimtes.

Meldingen worden slechts ter kennisname gepubliceerd. Tegen een gedane melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de gemeente, telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven