Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2021, 8217Beschikkingen | aanvraagGemeente Zeewolde, ontwerpbeschikking, uitgebreide procedure, Assemblageweg 2, het uitbreiden van het tankstation met een waterstof installatie

Wij zijn van plan voor de op 28 juni 2019 ontvangen aanvraag een omgevingsvergunning met toepassing van artikel 2.12 lid 1 onder a 3 te verlenen voor het uitbreiden van het tankstation met een waterstof installatie activiteit 1,3,5*, op de locatie Assemblageweg 2.

De aanvraag heeft dossiernummer: 19Z0002342.

 

Ter inzage

De stukken liggen vanaf 13 januari 2021 tot en met 23 februari 2021 ter inzage bij het Publiekscentrum in het gemeentehuis tijdens openingstijden. In verband met de Corona maatregelen verzoeken wij u, om voor uw bezoek aan het gemeentehuis, de website te raadplegen.

 

Zienswijze

Tijdens deze termijn kan iedereen een zienswijze naar voren brengen.

Dat kan:

1. online op www.zeewolde.nl/zienswijze. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.

2. schriftelijk bij burgemeester en wethouders, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde.

3. mondeling door een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar

 

In de zienswijze moet worden aangegeven op welke onderdelen van de ontwerpvergunning de zienswijze betrekking heeft.

Om later beroep te kunnen instellen moet u belanghebbende zijn en tijdig een zienswijze over de ontwerpvergunning hebben ingediend. Dit laatste geldt niet als u kunt aantonen dat u hiertoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

 

* Activiteit 1=bouwen, 2= uitvoeren werk, 3=afwijken bestemmingsplan, 4=brandveilig gebruiken, 5=milieu inrichting oprichten of veranderen, 6=slopen, 7=kappen, 8=opslaan roerende zaken, 9 = uitweg maken